Helkapslade propelleraxlar

Utvecklingen av helkapslade propelleraxlar (s.k. Rodahlaxlar) började under slutet av 1960-talet. Rodahl Marin AB startade serietillverkning av axlarna 1971. Produkten är fortfarande lika aktuell, nu som då. Givetvis har en viss produktutveckling genomförts, men grundkonstruktionen är densamma.

I en helkapslad propelleraxel ingår 31 st olika delar. Antalet varierar beroende på utförande. Nämnvärda komponenterer är en specialsvarvad propelleraxel tillverkad av precisionsbehandlat rostfritt stål SS 2324, ett vinkelkontaktlager, glidlager och en propelleraxeltätning med dubbla marinanpassade radialtätningar.

Huvudfunktionen bygger på att vinkelkontaktlagret "tar upp" trycket som propellern genererar och överför detta till båten via den helkapslade propelleraxelns infästning i skrovet.


Mellan den helkapslade propelleraxeln och backslaget monteras en kardanaxel. Därmed påverkas inte motorns infästning i skrovet av något annat än motorns tyngd och vridmoment. Motorn är således fullständigt avlastad från propellertrycket. Detta möjliggör att man monterar motorn på mjukast möjliga gummiupphängning. Resultatet blir att alla onödiga vibrationer och oljud elimineras!

I den främre delen av konstruktionen lagras propelleraxeln av vinkelkontaktlagret och i den bakre delen av ett glidlager. Konstruktionen opererar i transmissionsolja med låg friktion och mycket lång livslängd som följd.

Vid installation i plastbåt plastas den helkapslade proppelleraxeln in i skrovet. Vid installation i stålbåt tillkommer ett extra ämnesrör som svetsas fast i skrovet. Helkapslade propelleraxlar kan med fördel också monteras i träbåtar.

Reservdelsritning 3500 & 4000
Reservdelsritning 4500 & 5000

Ring för prisuppgift!

Tillagd i varukorgen