Prislistor

Aktuella prislistor
Samtliga prislistor gäller tills vidare och kan komma att ändras utan föregående avisering.
Många prishöjningar har kommit från leverantörer per 1 januari 2022 och vi presenterar dem löpande här allteftersom de färdigställs.
Reservation för periodvis snabba prisändringar p g a rådande läge i världen med stigande kostnader för såväl transporter som råvarumaterial, till stor del beroende på pandemin.